Nominera årets miljöstipendiat

Vi tycker att goda initiativ, idéer och insatser för miljöarbetet i bostadsområden för de boende ska stimuleras.

Varje år delar vi ut ett stipendium på 10 000 kronor till en hyresgäst som med idéer, initiativ och /eller aktiviteter har gjort en insats för vår gemensamma miljö.

Nomineringsformulär hittar du här >> . Det går även bra att ta kontakt med Kundtjänst på telefon 011-21 16 00 för att få det hemskickat.

Ta chansen att nominera dig själv eller en granne 

  • Nomineringen ska vara hos oss senast 24 november
  • Stipendiet delas ut i början av december.

Nomineringen ska innehålla namn och kontaktuppgifter till den nominerade personen och en motivering varför just hon/han ska få årets stipendium.

Ansökan

Fyll i din ansökan här >>

Ansökan för Hyresbostäders miljöstipendium

Hyresbostäders ambition är att vara en trygg och bra hyresvärd som ger mest för pengarna. En hyresvärd som det är värt att ha sitt hem hos. Tillsammans med de boende vill vi utveckla, förvalta och förädla boendemiljöer. Ett miljö- och energiriktigt tänkande är en viktig del i detta arbete.

Goda initiativ, idéer och insatser till gagn för miljöarbetet i bostadsområden och för de boende skall stimuleras. Ett sätt att göra detta är genom Hyresbostäders stipendium. Genom en personlig belöning stimulerar vi till en personlig utveckling och ett fortsatt arbete av det goda miljöinitiativet till gagn för alla boende.

Regler för Hyresbostäders miljöstipendium
Ett stipendium per år om ett värde av 10 000 kronor utges.

Miljöstipendium utges till person som genom enskilt initiativ startat, utvecklat eller fungerat som drivande kraft för områdesförlagd miljöresurs till gagn för boende i området och som resulterar i en ökad gemenskap mellan hyresgäster, eller som på annat sätt upplevs som en värdefull kvalitet och tillgång eller resurs för miljöarbetet i bostadsområdet och de boende.

Mottagaren av stipendiet skall vara bosatt hos Hyresbostäder genom giltigt avtal för bostadslägenhet som inte är uppsagt för avflyttning vid stipendiets sista anmälningsdag.
Eventuell beskattning av utdelade stipendier bekostas av Hyresbostäder.

Kontakt 

Har du frågor så kontakta Anna Malmberg eller ring Kundtjänst 011-21 16 00.