Annika är företagets HR-utvecklare


Annika Engberg är utbildad inom strategiskt personalarbete och arbetar som HR-utvecklare på Hyresbostäder. Vi tyckte det lät som en spännande yrkesroll så vi bad Annika berätta mer om sitt arbete.

Vad arbetar en HR-utvecklare med?

Jag arbetar mycket med kompetensförsörjning för att vi ska vara en sådan attraktiv arbetsgivare som möjligt, både för nya och befintliga medarbetare. I det ingår att rekrytera rätt medarbetare, men också att utveckla och behålla dem i företaget. Uppföljning – och avslutningssamtal är en viktig del i mitt arbete. Dels för att säkerställa kvalitén i rekryteringsprocessen, träffsäkerheten i matchningen av kandidater men också få förståelse för om det är något som behöver göras annorlunda för att uppnå våra mål och uppdrag. I rollen som HR-utvecklare ingår även att fungera som chefsstöd där jag stöttar och coachar chefer och är behjälplig i vardagen med personalfrågor eller andra ärenden.

Hur kan en arbetsdag se ut?

Eftersom min yrkesroll är bred så kan arbetsdagarna vara väldigt växlande. Har jag t ex en rekrytering framför mig så lägger jag ner mycket fokus vid det en dag där jag förebreder frågor och läser in mig på kandidaterna jag ska träffa. Ett stort projekt som jag arbetade med förra året var kompetensinventeringen där respektive avdelning såg över vilken kompetens som behövdes utifrån deras mål och uppdrag – gentemot vad de hade för användbar kompetens idag. I mitt arbete har jag även varit delaktig i arbetet med vårt arbetsgivarvarumärke, tagit fram nya mallar för företagets befattningsbeskrivningar, varit på ledarskapsutbildning samt coachat chefer i olika personalfrågor.

Vad är roligast med jobbet?

Att ha möjligheten att kunna påverka Hyresbostäders framtid och vara med och utveckla företaget att vara en attraktiv arbetsgivare. Det gäller t ex när det kommer till kompetens, men också se till så att vi har friska medarbetare på företaget, det är någonting vi strävar efter. Som HR-utvecklare lär jag känna väldigt många olika människor, både internt och externt och i alla möjliga sammanhang, det tycker jag är roligt.

På vilket sätt är Hyresbostäder en bra arbetsgivare?

Hyresbostäder har hela tiden människan i fokus. Här jobbar man väldigt mycket för att personalen ska må bra och trivas, det gäller både på arbetsplatsen och på hemmaplan, det finns en bra balans där. Vi har en bra värdegrund som vi lever efter – vi jobbar för allt och alla. Det känns fantastisk!