Andreas har rollen som projektledare för Nyproduktion


Andreas Pihl arbetar som projektledare för Nyproduktion och har gjort det i 1,5 år. Just nu pågår byggnationen av våra nya lägenheter i Rambodal där Andreas har en viktig roll. Vi åkte med honom ut till arbetsplatsen för att se hur det går med bygget och samtidigt få veta hur det är att jobba som projektledare.

Vad arbetar du som?

Jag arbetar som projektledare för Nyproduktion. Det betyder att jag har hand om alla projekt där vi bygger nya lägenheter. Som projektledare ser jag till att vi får det vi beställer och att allting går rätt till, både när det gäller ekonomi och arbetsmiljö. Man kan förklara det som att jag har ett helikopterperspektiv, jag ansvar för det mesta och drar lite i alla trådar så att projektet helt enkelt ska hålla ihop från början till slut.

Hur kan en arbetsdag se ut?

En arbetsdag kan vara väldigt varierande, det beror på vilket projekt jag jobbar med. Just nu är jag igång med två projekt, dels Rambodal där vi bygger just nu samt ett kommande projekt där jag är med och planerar. När jag projekterar handlar det mycket om att t ex ta fram ritningar, titta på hur vi ska placera husen, ta hand om ekonomin, träffa entreprenörer, se till så att vi följer bygglagen och Boverkets regler samt håller tidsplanen. Det är ju en inflytt planerad längre fram i tiden och då måste vi ju vara färdiga.

Vad är roligast med ditt jobb som projektledare?

Jag tycker helheten är roligast, att gå från noll till en färdig byggnad så att säga. Att från början ha möten med bland annat kommunen om det kommande bygget och sedan sätta igång processen och se det hela växa fram. Om jag ska välja något specifikt som jag tycker är extra roligt så är det entreprenadjuridik, vilket man så klart inte vill hamna allt för mycket i, men det tycker jag är en väldigt intressant del av jobbet.

På vilket sätt är Hyresbostäder en bra arbetsgivare?

Det är intressant arbetsplats på många sätt. Personligen känner jag bland annat att jag har en stor frihet i min roll som projektledare, vilket jag uppskattar väldigt mycket. Mycket idéer bollar jag så klart med min chef ändå eftersom hon är väldigt delaktig i projekten. Eftersom Hyresbostäder är ett allmännyttigt företag är det så klart alltid roligt att kunna hjälpa till. Vi bygger inte boenden för enbart vissa typer av människor utan vi bygger för alla, därför ser jag det som en stor fördel att jobba på just på ett allmännyttigt företag.