Himmelstalund

Bo på Himmelstalund

Precis intill Himmelstalundfältet bor du i en unik fastighet som vi förvaltar åt Norrköpings kommun. Här finns stora grönområden och promenadstråk utmed strömmen och Åbackarna med bl.a en färgrik rhododendrondal.

Himmelstalunds herrgård är ett byggnadsminne. Det innebär att byggnaderna inte får rivas eller byggas om till det yttre eller på annat sätt förändras. För herrgården gäller också ett interiört skydd.

Förvaltar lägenheterna åt Norrköpings kommun

På uppdrag av Norrköpings kommun ansvarar vi för uthyrning av bostäder i Himmelstalunds herrgård. För övrig förvaltning m.m. ansvarar kommunens entreprenör.

I dag finns tre lägenheter (4,5 eller 7 rum och kök) som förvärvades av Norrköpings kommun i början av 1930-talet. Två lägenheter i huvudbyggnaden och en i östra flygeln. 

I området

  • Service: Livsmedelsbutik, kiosk, pizzeria, apotek inom gångavstånd. Vårdcentral, folktandvård i Kneippen. Förskola, grundskola, gymnasium inom gångavstånd.
  • Övrigt: Enligt uppgift har man under 1800-talet anlagt en park av engelsk typ runt herrgården, men av denna finns endast enstaka träd kvar. Möjligen kan man skönja resterna av parken på udden österut mot femöresbron. Från herrgården leder en stor allé mot brunnsområdet.