Inre hamnen

Det som idag är en del av Norrköpings inre hamn kommer imorgon vara en självklar del av Norrköpings innerstad. Vattennära läge och med både innerstaden och resecentrum som närmaste grannar blir detta en mycket attraktiv plats för bostäder, handel och arbetsplatser

Intresset för att vara med och utveckla Inre hamnen i Norrköping har varit rekordstort. 25 lokala och nationella byggherrar har lämnat in anbud och vi är mycket glada att vara en av de åtta som valdes ut.

Vill du se en film om Inre hamnen, klicka då här

Första etappen påbörjas 2019/2020

De första husen i etapp 1 påbörjas 2019/2020 och byggnationen beräknas pågå under ca tre år. Etappen innehåller 800 lägenheter, preliminärt ca 35% hyresrätter och 65% bostadsrätter.

Totalt kommer Inre hamnen att få 2 000 lägenheter när allt är färdigt. Vi planerar att bygga ca 130 lägenheter inom ramen för etapp 1. Till den första etappen kommer kajen och småbåtshamnen att göras färdigt och kanalerna kommer att byggas ut. 

Vi har 3 tomter i den första etappen

Nu har byggherregruppen bestående av 8 företaget tillsammans med kommunen enats om tomtfördelningen i etapp 1. Vi kommer att bygga hyresrätter på tre olika tomter inom ramen för etapp 1 (se markeringar nedan i rött). Nu påbörjas arbetet tillsammans med våra arkitekter Sandell & Sandberg Arkitekter AB och Belatchew Arkitekter kring husen utseénde och gestaltning.

Vår målsättning är att du som anmält dig i vår intressegrupp ska få uppdaterad information en gång per kvartal.  

Fullt utbyggt till 2028

Hela Inre hamnen planeras vara fullt utbyggt till år 2028, när nya Ostlänken tas i bruk och innehåller då cirka 2 000 nya bostäder. Fram till år 2028 kommer området därmed att vara en mycket viktig del av den totala stadsutvecklingen i Norrköping och i regionen.

Anmäl dig i vår intressegrupp

I samband med att tomtfördelningen i etapp 1 nu är klar så öppnar vi upp vår intressegrupp.

Registrera dig i vår bostadskö via knappen uppe till höger så kommer du att få våra Nyhetsbrev med jämna mellanrum. 

Mer information

Mer information om Inre hamnen finns att läsa på Norrköpings kommunens hemsida   

       
  • Inre hamnen

Kontakta oss

Lotta Sandberg 011-21 16 92
Tuija Jansson 011-21 08 35

E-post
nyproduktion@hyresbostader.se