Seniorboende 55+

För dig som passerat 55 år har olika former av seniorboenden blivit alltmer populärt och det är inte förvånande. Tanken är att kombinera ett attraktivt och trivsamt boende med kraven på en trygg, funktionell och modern bostad.

Vi blir alla äldre och det är viktigt att ta fasta på de där detaljerna som känns lite viktigare ju äldre man blir. Våra seniorboenden är inte servicehus utan du bor i hus där du har grannar i samma ålder och kanske har ni även gemensamma intressen. Man får inte ha hemmavarande barn när man söker seniorboende.

Trygghet, tillgänglighet, tillsammans

Med det menar vi bl.a moderna funktionella lägenheter med hög grad av tillgänglighet, närheten till city, lugn och ro, grannar i samma ålder och kanske med gemensamma intressen.

Gemensamma lokaler

I våra seniorboenden har vi skapat möjligheter att umgås i gemensamhetslokaler för alla. Här finns möjlighet att delta i olika aktivitetskvällar och annan trevlig social samvaro.

Övernattningsrum

Om den egna lägenheten blir för trång när släkt och vänner kommer på besök finns övernattningsrum att låna, självklart ligger rummen i samma hus.

Läs mer om våra seniorboenden

I menyn till vänster kan du läsa mer om våra olika seniorboenden vi har idag och vad som kännetecknar respektive boende.