Pågående större underhållsprojekt

Här presenteras de större underhållsprojekt som är igång men runt om i våra områden sker löpande underhåll hela tiden. Under de närmaste åren kommer vi dessutom att renovera ca 120 tvättstugor.

Vill du veta som är på gång i ditt område, hur tidsplanen ser ut eller vilka hus/lägenheter som berörs så prata med din områdesansvarig.