Hur fördelas de 1,5 miljarderna?

Mer än 70 % av Hyresbostäders hus har tjänat som hem åt tusentals Norrköpingsbor i mer än 50 år. Allmänt slitage och att installationer, vattenledningar, ventilation och ytskikt behöver bytas ut kommer som en naturlig del i utvecklingen. Underhåll och renoveringar är något som sker hela tiden och sedan år 2005 har drygt 200 miljoner kronor per investerats i våra fastigheter. Men den takten räcker ändå inte till. I dags läget är drygt hälften av vårt bestånd färdigt, och den andra hälften är behov av renovering på något sätt.

Stambyten, ytskikt, badrum, kök m.m.

Mellan år 2012-2017 ökar vi takten och då vi kommer satsa drygt 1,5 miljarder kronor på underhåll totalt. Det handlar om stambyten, ytskikt, badrum, kök men också om energisparåtgärder, yttre och inre miljö t ex trapphus, tvättstugor, fasader, grönytor, plank, ja listan kan göras lång.

För dig som hyresgäst innebär detta ibland att det kan bli både stökigt och rörigt när det är dags för ditt hus, men vi hoppas på överseende och tålamod. Det blir bättre och trivsammare efteråt.

Hur fördelas de 1,5 miljarderna?

Badrum och stamrenoveringar  

875 Mkr

 
Energi och installationer   275 Mkr  
- Värme- och ventilationssystem      
- Energieffektiv belysning      
- Tilläggsisoleringar  

 

 
Byggåtgärder   100 Mkr  
- Tak, fasader och fönster      
- Plank, staket och yttre miljö      
- Trapphus, källare m.m.  

 

 
Miljöåtgärder och myndighetskrav   30 Mkr  
- PCB- och radonsaneringar      
- Brandåtgärder  

 

 
Invändigt underhåll   200 Mkr  
- Målning, tapetsering, golv      

- Diverse

     

SUMMA

  1 500 Mkr